Q., 1. 12! , 2. 13 \xd7 14 = , #pakai cara , Nt : BR ku sudah Mulai Error, Suka keluar sendiri :-:

3 sec read


Q.


1. 12!
2. 13 × 14 =

#pakai cara

Nt : BR ku sudah Mulai Error, Suka keluar sendiri :-:​

Jawaban:

{\boxed{ \blue{\texttt{matematika}}}}

1. 12!

12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1

665.280 × 720

479.001.600

___

2. 13 × 14 = 182 (cara terlampir)

_________

\huge \colorbox{black}{\color{magenta}{\boxed{\pink{\mathscr{answer \: by \: naurahafqary}}}}}


25cb60bd964437c45940331f5e278e9f

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.