PUNAN NG WASTONG TITIK UPANG MABUO ANG SALITANG IPINATUTUKOY SA BAWAT BILANG, 1.ito ay halimbawa ng serbisyong naibibigay ng mga taong may mataas na kaalaman sa sining.ilan sa mga halimbawa nito ay ang advertising,painting,paggawa ng tarpulin at iba pa. _R_ _ E R I_E, 2.isa sa mga katangian ng serbisyo na naglalahad na hindi ito maaaring itabi o itago para sa susunod na ito ay kakailanganin.Ang abilidad ng tagapaghatid ng serbisyo ang puhunan. _A_A_ _A_I A_, 3.serbisyong ibinibigay ng personal mula sa isang propesyunal o sinumang tagapaghatid ng serbisyo. _O_ _O_D_ _ER_IA_, 4.tumutukoy sa sektor ng paglilingkod na nagtataglay ng katumbas na halaga o kabayaran batay sa kasanayan ng isang propesyonal o eksperto sa partikular na larangan . _E_ _IS_O, 5.serbisyong ibinibigay kung kinakailangan ng pagsasaayos o pagmimentena ng produktong binili ng kostumer. _ _NE_ G_ _D S_ _V_C_

57 sec read


PUNAN NG WASTONG TITIK UPANG MABUO ANG SALITANG IPINATUTUKOY SA BAWAT BILANG


1.ito ay halimbawa ng serbisyong naibibigay ng mga taong may mataas na kaalaman sa sining.ilan sa mga halimbawa nito ay ang advertising,painting,paggawa ng tarpulin at iba pa. _R_ _ E R I_E
2.isa sa mga katangian ng serbisyo na naglalahad na hindi ito maaaring itabi o itago para sa susunod na ito ay kakailanganin.Ang abilidad ng tagapaghatid ng serbisyo ang puhunan. _A_A_ _A_I A_
3.serbisyong ibinibigay ng personal mula sa isang propesyunal o sinumang tagapaghatid ng serbisyo. _O_ _O_D_ _ER_IA_
4.tumutukoy sa sektor ng paglilingkod na nagtataglay ng katumbas na halaga o kabayaran batay sa kasanayan ng isang propesyonal o eksperto sa partikular na larangan . _E_ _IS_O
5.serbisyong ibinibigay kung kinakailangan ng pagsasaayos o pagmimentena ng produktong binili ng kostumer. _ _NE_ G_ _D S_ _V_C_

TITIK

Answer:

1. Ito ay halimbawa ng serbisyong naibibigay ng mga taong may mataas na kaalaman sa sining.ilan sa mga halimbawa nito ay ang advertising,painting,paggawa ng tarpulin at iba pa.

» Art Service

2. Isa sa mga katangian ng serbisyo na naglalahad na hindi ito maaaring itabi o itago para sa susunod na ito ay kakailanganin. Ang abilidad ng tagapaghatid ng serbisyo ang puhunan.

» Panandalian

3. Serbisyong ibinibigay ng personal mula sa isang propesyunal o sinumang tagapaghatid ng serbisyo.

» Non-Goods Service

4. Tumutukoy sa sektor ng paglilingkod na nagtataglay ng katumbas na halaga o kabayaran batay sa kasanayan ng isang propesyonal o eksperto sa partikular na larangan.

» Serbisyo

5. Serbisyong ibinibigay kung kinakailangan ng pagsasaayos o pagmimentena ng produktong binili ng kostumer.

» Owned-Goods Service

#CarryOnLearning


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.