Punan ang chart o talahanayan ng Mabuti / Di Mabuting Epekto ng Pananakop ng Ingles sa India sa aspetong Sosyo- Kultural, Pang-ekonomiya at Pulitikal.

8 sec read


Punan ang chart o talahanayan ng Mabuti / Di Mabuting Epekto ng Pananakop ng Ingles sa India sa aspetong Sosyo- Kultural, Pang-ekonomiya at Pulitikal.​

8e8ab7373ecd708d7897a6176c21199b

Answer:

1.)hindi mabuting epekto

2.)mabuting epekto

2.)hindi mabuting epekto

Explanation:

hope it helps pa brainlies pl


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.