Positibong pahayag, 1., 2., 3., 4., 5., Negatibong pahayag, 1., 2., 3., 4., 5., I need this tomorrow,

3 sec read


Positibong pahayag


1.
2.
3.
4.
5.

Negatibong pahayag
1.
2.
3.
4.
5.

I need this tomorrow

a7880d99a1cabd956a8e9843ee458592

Explanation:

#CARRYING ON LEARNING

PLEASE BRAINLIST ME


b92fe42e7a3b3be0be1c2f420914c824

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.