#pertanyaan ke 99, okkkkkkkkkkk

4 sec read


#pertanyaan ke 99

okkkkkkkkkkk ​

cde042b4c6bb7f606cc967b92e5cdf05

=> f(x) = 0(x)² + ( 5 + x ) × 2(x) × X!

=> f( 3 ) = 0 ( 3 )² + ( 5 + 3 ) × 2 ( 3 ) × 3!

=> f ( 3 ) = 0² + 8 × 6 × ( 3 × 2 × 1 )

=> f ( 3 ) = 0 + 48 × ( 3 × 2 )

=> f ( 3 ) = 0 + 48 × 6

=> f ( 3 ) = 48 × 6

=> f ( 3 ) = 288

\huge\tt\color{FF6666}{brai}\color{FFB266}{nl}\color{B2FF66}{yeli}\color{66FF66}{te}\color{66FFFF}{1}\color{66B2FF}{3}\color{6666FF}{}\color{B266FF}{}\color{FF66FF}{}\color{FF66B2}{} \color{FF9999}{}\color{FFCC99}


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.