#Pertanyaan ke 97, #Di bilang TP & TB, #Di rate 1 & di report, 1000\xb3 – 66\xb2 = , note: :( di bilang TP & TB, cuman gara\xb2 pp , @N******

7 sec read


#Pertanyaan ke 97


#Di bilang TP & TB
#Di rate 1 & di report

1000³ – 66² =

note: 🙁 di bilang TP & TB, cuman gara² pp

@N******​

28f280aaabee760d763849694ea39ce5

=> 1000³ – 66²

=> ( 1000 × 1000 × 1000 ) – ( 66 × 66 )

=> ( 1.000.000 × 1.000 ) – 4.356

=> 1.000.000.000 – 4.356

=> 999.995.644

\huge\tt\color{FF6666}{brai}\color{FFB266}{nl}\color{B2FF66}{yeli}\color{66FF66}{te}\color{66FFFF}{1}\color{66B2FF}{3}\color{6666FF}{}\color{B266FF}{}\color{FF66FF}{}\color{FF66B2}{} \color{FF9999}{}\color{FFCC99}


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.