Perhatikan tabel dibawah ini!, Jika f(f(x))=17 , maka x = 2026

5 sec read


Perhatikan tabel dibawah ini!
Jika f(f(x))=17 , maka x = …

57933f8276a7dc208905b29c1b18165d

Jawab:

fungsi

dari tabel
f(2) = 7
f(7) = 17

f{ f(x)}= 17  

f(7) = 17

f(x) = 7 –> f(2) = 7
x= 2


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.