Pasagot po ng math ko

28 sec read


Pasagot po ng math ko

30b27d16e89e6f890d2a0b289d5a1982

✒️FINDING SURFACE AREA

==================================

\largenderline{\mathbb{QUESTION}:}

Find the surface area of the cylinder? Where ​ ≈ 3.14

\largenderline{\mathbb{ANSWER}:}

 • 904.32 square yards

\largenderline{\mathbb{SOLUTION}:}

Surface area of a cylinder:

 • Surface area = \sf \: A_t_o_p + A_b_o_t_t_o_m+ A_s_i_d_e

Find the radius and height of the cylinder.

 • radius = 9
 • height = 7

Find the area of the circle on the top of the cylinder. Use 3.14 for ​.

\sf \:A_t_o_p = r²

 • ≈ 3.14 × 9 × 9
 • ≈ 254.34

The circle on the bottom of the cylinder is the same on the top, so:

 • \sf \: A_b_o_t_t_o_m = A_t_o_p ≈ 254.34

Find the circumference of the top circle.

C =  2​r

 • ≈ 2 × 3.14 × 9
 • ≈ 56.52

Now find the area of the curved surface. The curved surface is a rectangle. One side length is the height, and the other side length is the circumfrence of the circle.

Aside = C × h

 • ≈ 56.52 × 7
 • ≈ 395.64

Now add the areas to find the surface area of the cylinder.

Surface area

 • = \sf \: A_t_o_p + A_b_o_t_t_o_m+ A_s_i_d_e
 • ≈ 254.34 + 254.34 + 395.64
 • ≈ 904.32

The surface area of the cylinder is about 904.32 square yards.

==================================

#CarryOnLearning


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.