Panuto:Mag isip ng mga salitang maaaring makapanghikayat sa paniniwalang tungkol sa isyung pag ibig. Gamitin ang mga salitang ito upang makabuo ng isang tekstong nanghihikayat, (persuasive)

14 sec read


Panuto:Mag isip ng mga salitang maaaring makapanghikayat sa paniniwalang tungkol sa isyung pag ibig. Gamitin ang mga salitang ito upang makabuo ng isang tekstong nanghihikayat​


(persuasive)​

Answer:

Positibo: Ang Pag-ibig ay siyang nagiging instrumento at natatanging tulay tungo sa pagmamahal sa sarili, pamilya, kaibigan at sa kapwa ang tanging nagdidikta ng kahalagan at importansya ng pagibig sa ibat ibang larangan.

Explanation:

Sana po maka tulong

Correct if Im wrong:)


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.