Panuto: Tingnang Mabuti ang mga larawan. Isulat sa patlang ang sagot.,

6 sec read


Panuto: Tingnang Mabuti ang mga larawan. Isulat sa patlang ang sagot.

f9a677fb2b5fd99faaded2e8fec7fd29

Answer:

18:nag aaral ng mabuti kahit mahirap

19:nag iipon ng pera!?

20:naghahanap buhay kahit may kapansana


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.