Panuto: Ngayon naman ay dugtungan mo ang mga pahayag sa loob ng kahon batay sa iyong natutuhan sa aralin. Ang natutuhan ko sa araling ito ay________________ Maituturing itong elehiya kung______________ Ang dapat tandaan sa pagsulat ng. elehiya______________

11 sec read


Panuto: Ngayon naman ay dugtungan mo ang mga pahayag sa loob ng kahon batay sa iyong natutuhan sa aralin. Ang natutuhan ko sa araling ito ay________________ Maituturing itong elehiya kung______________ Ang dapat tandaan sa pagsulat ng. elehiya______________ ​

Answer:

Isusulat mo lang po yung natutunan mopo sa aralin mo at nasa libro po sagot


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.