Panuto: isulat sa patlang ang mga panganagilangan nng bawat tao sa bilang., ( Ung no.1 ay halimbawa) 2193, 1. Manikyurista nail polish at brush, 2. Tindera _____ at _____, 3. Panader _____ at _____, 4. Inhenyero _____ at _____, 5. Kusinero _____ at _____

7 sec read


Panuto: isulat sa patlang ang mga panganagilangan nng bawat tao sa bilang.


( Ung no.1 ay halimbawa) ↓
1. Manikyurista nail polish at brush
2. Tindera _____ at _____
3. Panader _____ at _____
4. Inhenyero _____ at _____
5. Kusinero _____ at _____

No. 5
Kaldero at Kawali


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.