Panuto: Isulat ang TAMA O MALI sa mga sumusunod. Isulat sa patlang ang sagot. 1. Ang paglalaro ng habulan sa araw-araw ay isang ehersisyo na dapat gawin. 2. Gumamit ng hagdanan sa pagpanhik at pagpanaog sa mall kaysa sa elevator at escalator upang lumakas ang inyong mga kalamnan sa mga hita at binti. _3. Ang panonood ng telebisyon sa araw-araw ay isang mabisang ehersisyo upang lumakas ang ating katawan. nuca una anakita ng kahutukan (flexibility) ng katawan at bituin kung hindi

17 sec read


Panuto: Isulat ang TAMA O MALI sa mga sumusunod. Isulat sa patlang ang sagot. 1. Ang paglalaro ng habulan sa araw-araw ay isang ehersisyo na dapat gawin. 2. Gumamit ng hagdanan sa pagpanhik at pagpanaog sa mall kaysa sa elevator at escalator upang lumakas ang inyong mga kalamnan sa mga hita at binti. _3. Ang panonood ng telebisyon sa araw-araw ay isang mabisang ehersisyo upang lumakas ang ating katawan. nuca una anakita ng kahutukan (flexibility) ng katawan at bituin kung hindi​

Answer:

1. Tama(?)

2. Tama

3. Mali

goodluck!


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.