Panuto: Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon tulat ang ek nagpapakita ng kasanayang pisikal at Hindi naman kung wa pisikal. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang 1. Sabay-sabay nilang naigagalaw ang kanilang mga paa 2. Nabitawan ni Carlo ang kanyang kapares dahil sa bigat nito 3. Kahit na hindi masyadong nakapagpraktis ang kanyang kap naisasagawa pa rin niya nang tama ang sayaw. 4. Mabilis na nakakabalik sa linya si Carlo kahit siya ay nasa 5. Sa biglaang pag-ikot ni Carlo nawalan siya ng kontrol sa siya ay natumba, 1.oo, 2.Hindi, 3.oo, 4.oo, 5hindi

21 sec read


Panuto: Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon tulat ang ek nagpapakita ng kasanayang pisikal at Hindi naman kung wa pisikal. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang 1. Sabay-sabay nilang naigagalaw ang kanilang mga paa 2. Nabitawan ni Carlo ang kanyang kapares dahil sa bigat nito 3. Kahit na hindi masyadong nakapagpraktis ang kanyang kap naisasagawa pa rin niya nang tama ang sayaw. 4. Mabilis na nakakabalik sa linya si Carlo kahit siya ay nasa 5. Sa biglaang pag-ikot ni Carlo nawalan siya ng kontrol sa siya ay natumba


1.oo
2.Hindi
3.oo
4.oo
5hindi​

Answer:

oo

Hindi

oo

Hindi

hindi

Explanation:

hope it helps

correct me if wrong


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.