Panuto: 1. Gumawa ng sariling timetable na aktwal na nagpapakita kung paano mo isasagawa ang mga gawaing pampaaralan para sa susunod na linggo. Maaaring laktawan ang Sabado at Linggo kung hindi ka nag-aaral ng Sa ikalawang hanay, isulat mo ang oras na ilalaan mo para sa bawat gawain 2. Sa ikatlong hanay, ilagay ang mga gawain na balak mong gawin sa bawat araw. Maaaring gamitan ng bullet ang bawat isa. 3. Ang huling hanay ay sasagutan mo sa araw ng Sabado. Ito ang magsisilbing pagninilay mo para sa gawaing ito upang makita mo kung naisakatuparan mo ang iyong naiplanong mga gawain. Paano pa Araw Oras Gawain Anong gawain ang naisagawa ng may kalidad mapagbubuti ang gawain Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Rubrik: (25 puntos)

29 sec read


Panuto: 1. Gumawa ng sariling timetable na aktwal na nagpapakita kung paano mo isasagawa ang mga gawaing pampaaralan para sa susunod na linggo. Maaaring laktawan ang Sabado at Linggo kung hindi ka nag-aaral ng Sa ikalawang hanay, isulat mo ang oras na ilalaan mo para sa bawat gawain 2. Sa ikatlong hanay, ilagay ang mga gawain na balak mong gawin sa bawat araw. Maaaring gamitan ng bullet ang bawat isa. 3. Ang huling hanay ay sasagutan mo sa araw ng Sabado. Ito ang magsisilbing pagninilay mo para sa gawaing ito upang makita mo kung naisakatuparan mo ang iyong naiplanong mga gawain. Paano pa Araw Oras Gawain Anong gawain ang naisagawa ng may kalidad mapagbubuti ang gawain Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Rubrik: (25 puntos)​

Answer:

araw:lunes

oras:9:30

gawin:nag module

anong gawin ang naisagawa na may kalidad:natapos ang lahat ng modyul


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.