Panjang bayangan sebuah tiang bendera adalah 2 m. Pada saat yang sama, Panjang bayangan sebuah pohon adalah 3 m. Jika tinggi tiang bendera adalah 6 m, maka tinggi pohon tersebut adalah 2026.

13 sec read


Panjang bayangan sebuah tiang bendera adalah 2 m. Pada saat yang sama, Panjang bayangan sebuah pohon adalah 3 m. Jika tinggi tiang bendera adalah 6 m, maka tinggi pohon tersebut adalah ….​

Jawab:

Jawabannya 9 m

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Diketahui:

Panjang bayangan tiang bendera (pB) = 2 m

Panjang bayangan pohon (pP) = 3 m

Tinggi tiang bendera tB) = 6 m

Ditanya: Tinggi pohon (tP)?

Jawab:

Menggunakan perbandingan senilai

\frac{pB}{pP} = \frac{tB}{tP}

\frac{2}{3} = \frac{6}{tP}

2 tP = 18

tP = 9 m

Jadi, tinggi pohon adalah 9 m


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.