Pak dono mempunyai lahan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 20m\xd715m dan lahan tersebut tergambar pada denah dengan skala 1 :500 ukuran panjang dan lebar lahan pada denah adalah, A. 4 cm \xd73 cm , B. 4 cm \xd7 6 cm , C . 8 cm \xd7 6 cm , D. 12 cm \xd7 6 cm, tolong di jawab ya tapi jangan ngasal beserta cara nya

13 sec read


Pak dono mempunyai lahan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 20m×15m dan lahan tersebut tergambar pada denah dengan skala 1 :500 ukuran panjang dan lebar lahan pada denah adalah


A. 4 cm ×3 cm
B. 4 cm × 6 cm
C . 8 cm × 6 cm
D. 12 cm × 6 cm

tolong di jawab ya tapi jangan ngasal beserta cara nya​

Penjelasan

Skala 1 : 500

~

  • panjang

20 m = 20 × 100 cm = 2.000 cm

2.000 : 500 = 20 : 5 = 4 cm

~

  • lebar

15 m = 15 × 100 cm = 1.500 cm

1.500 : 500 = 15 : 5 = 3 cm

~

  • ukuran pada denah

p × l

4 cm × 3 cm


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.