Pagyamanin Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba. Tukuyin kung ito ba ay nagpapakita ng pagpapahalaga at pananagutan sa pinagkukunang-yaman at kung hindi naman gamit ang 2-3 pangungusap isulat kung paano ito mapapahalagahan at mapapanagutan. Gawin ito sa iyong sagutang papel., eto po pic zoom nio na lang po ^_^, please pasagutan po ng maayos thank you po ^_^, correct answer=five stars and brainliest incomplete answer=three stars and report, nonsense=report and one star,

23 sec read


Pagyamanin Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba. Tukuyin kung ito ba ay nagpapakita ng pagpapahalaga at pananagutan sa pinagkukunang-yaman at kung hindi naman gamit ang 2-3 pangungusap isulat kung paano ito mapapahalagahan at mapapanagutan. Gawin ito sa iyong sagutang papel.


eto po pic zoom nio na lang po ^_^
please pasagutan po ng maayos thank you po ^_^
correct answer=five stars and brainliest ​incomplete answer=three stars and report
nonsense=report and one star

38cb4006b19c4f549e9de80ef37be5cb

Answer:

1.Ang mga Bata ay nagtatanim Ng puno

2.Nagpuputol Ng kahoy Ang dalawang mama sa kagubatan.

3.Madaming polusyon Ang tubig at madami ding namamatay na isda.

4.Nag Rerecycle Ang mga Bata para iwas polusyon.

Explanation:

Hope it helps


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.