pada gambar dibawah, segitiga PQR siku-siku diQ,sudut RPQ= 60\xb0 dan panjang PR = 12cm , maka panjang PQ adalah..

5 sec read


pada gambar dibawah, segitiga PQR siku-siku diQ,sudut RPQ= 60° dan panjang PR = 12cm , maka panjang PQ adalah..​

2b9ceb8f0aef50fd045c32b3a6a5181d

PQ = PR . cos 60

PQ = 12 . 1/2

PQ = 6 cm


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.