Pa help pls kaylangan ko answer

9 sec read


Pa help pls kaylangan ko answer​

ef7677586a310b3ea5e2d905317ea3bf

Answer:

AngleSideAngle Postulate (ASA)

Explanation:

The Angle-Side-Angle Postulate (ASA) states that if two angles and the included side of one triangle are congruent to two angles and the included side of another triangle, then the two triangles are congruent.


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.