P+5 2265 4, tolong pake cara :)

6 sec read


P+5 ≥ 4

tolong pake cara :)​

Answer :

Hi ! I will answer your question

=====================>

QUESTION :

p + 5 ≥ 4

STEP BY STEP :

p + 5 ≥ 4

=> p + 5 – 5 ≥ 4 – 5

=> p ≥ -1

HASIL = p 1


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.