Obat bagi orang sakit merupakan kebutuhan…, a. Sekunder , b. Jasmani , c. Rohani , d. Tersier, tolong di jawab ya

6 sec read


Obat bagi orang sakit merupakan kebutuhan…


a. Sekunder
b. Jasmani
c. Rohani
d. Tersier

tolong di jawab ya​

Jawaban:

B.JASMANI

KARENA UNTUK ORANG YANG SAKIT AGAR MEREKA SEHAT JASMANI DAN ROHANI.


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.