my limang haligi ng islam ang naging pundasyon ng kanilang relihiyon ang haligi ng ito ay ang pagdarasal ng limang beses sa isang araw na nakaharap sa mecca ang tawag nito ay

25 sec read


my limang haligi ng islam ang naging pundasyon ng kanilang relihiyon ang haligi ng ito ay ang pagdarasal ng limang beses sa isang araw na nakaharap sa mecca ang tawag nito ay​

Answer:

Sa bawat Muslim ang kanyang pananampalataya ay aktibo sa lahat ng araw at panahon ng kanyang buong buhay habang siyay nabubuhay. Ito ay dahil sa limang haligi ng kanyang pananampalataya, ang tinatawag na Limang Haligi ng Islam, na dapat siyang isakatuparan sa pang-araw-araw, sa bawat taon o minsan man lamang sa kanyang buong buhay. Dahil dito ang Muslim ay lagi nang may buhay na pananampalataya upang kanyang maisakatuparan ang limang haligi ng Islam. Ito ay ang mga sumusunod:

Explanation:

sa na ka help


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.