MUSIC: Panuto: Sagutin ang sumusunod. Bilugan ang utk ng wastong sagot, 1. Ano ang tawag sa anyo ng musika na may isang bahagi lamang at hindi inuulit ang pag-awit nito? a. Strophic b.unity c. binary 2. Alin sa mga pangungusap ang totoo tungkol sa unitary? a. Ito ay maikli lamang c. Ito ay napakahaba at paulit ulit b. Ito ay may dalawang bahagi 3. Ang lahat ng uri ng sining ay may form o anyo. a. Tama b. mali c. walang sagot 4. Ito ay ang pinakasimpleng anyo ng musika a strophic b. unitary c. binary Alin sa mga sumusunod ang may anyong unitary? a. Lupang Hinirang b. Leron Leron Sinta c. Ako ay may lobo 6. Ang ay nagsisilbing pundasyon o batayan g komposisyon? a. anyo ng musika b. nota c. tempo 7. Anong anyo ng musika ang awiting Pilipinas Kong Mahal? a. unitary b. strophic b. binary 8. Ilang bahagi mayroon ang anyong unitary? a. tatlo b. dalawa c. Isa 9. Bakit tinawag na pinakasimpleng anyo ng musika ang unitary? a, dahil ito ay may iisang bahagi lamang at hindi inuulit b. dahil sa marami itong bahagi c. dahil ito ay paulit-ulit na inaawit 10. Bakit sinasabing ang anyo ng musika ay nagsisilbing pundasyon o batayan ng komposisyon? a, dahil ito ay may maraing uri c. dahil ito ang nakasulat sa alla b. dahil ito ang kadalasang lumalabas nang paulit-ulit sa bahagi ng, awitin

50 sec read


MUSIC: Panuto: Sagutin ang sumusunod. Bilugan ang utk ng wastong sagot, 1. Ano ang tawag sa anyo ng musika na may isang bahagi lamang at hindi inuulit ang pag-awit nito? a. Strophic b.unity c. binary 2. Alin sa mga pangungusap ang totoo tungkol sa unitary? a. Ito ay maikli lamang c. Ito ay napakahaba at paulit ulit b. Ito ay may dalawang bahagi 3. Ang lahat ng uri ng sining ay may form o anyo. a. Tama b. mali c. walang sagot 4. Ito ay ang pinakasimpleng anyo ng musika a strophic b. unitary c. binary Alin sa mga sumusunod ang may anyong unitary? a. Lupang Hinirang b. Leron Leron Sinta c. Ako ay may lobo 6. Ang ay nagsisilbing pundasyon o batayan g komposisyon? a. anyo ng musika b. nota c. tempo 7. Anong anyo ng musika ang awiting Pilipinas Kong Mahal? a. unitary b. strophic b. binary 8. Ilang bahagi mayroon ang anyong unitary? a. tatlo b. dalawa c. Isa 9. Bakit tinawag na pinakasimpleng anyo ng musika ang unitary? a, dahil ito ay may iisang bahagi lamang at hindi inuulit b. dahil sa marami itong bahagi c. dahil ito ay paulit-ulit na inaawit 10. Bakit sinasabing ang anyo ng musika ay nagsisilbing pundasyon o batayan ng komposisyon? a, dahil ito ay may maraing uri c. dahil ito ang nakasulat sa alla b. dahil ito ang kadalasang lumalabas nang paulit-ulit sa bahagi ng, awitin​

1.a

2.a

Ugh ugh ah ah OKY NA


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.