Mga Gabay na Tanong:, 1. Ano ang naramdaman mo matapos basahin ang kwento tungkol sa pamilya ni Andy, 2. Kung ikow si Andy, ano ang maari mong itulong upang makalutas/makagaan ng suliranin ng pamilya 3. Kung hindi tutulong ang isang kasapi ng pamilya sa suliranin, ano ang magiging epekto nito

12 sec read


Mga Gabay na Tanong:


1. Ano ang naramdaman mo matapos basahin ang kwento tungkol sa pamilya ni Andy
2. Kung ikow si Andy, ano ang maari mong itulong upang makalutas/makagaan ng suliranin ng pamilya 3. Kung hindi tutulong ang isang kasapi ng pamilya sa suliranin, ano ang magiging epekto nito​

e11b4b611ef667b5d19821fc18b964cf

Answer:

yan ay my bobob kisi siya ang mag badtos


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.