Lim. sin 3x/2x . tan 5x/3x, x->0

2 sec read


Lim. sin 3x/2x . tan 5x/3x
x->0​

Jawab:

limit trigonometri

\sf lim_{x\to 0}~ \dfrac{sin~ 3x}{2x} . \dfrac{tan ~5x }{3x}

\sf = lim_{x\to 0}~ \dfrac{sin~ 3x}{2x} .  lim_{x\to 0} \dfrac{tan ~5x }{3x}

\sf =  \dfrac{3}{2} .  \dfrac{5 }{3} = \dfrac{5}{2}


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.