Likhain Natin 201cAmbag mo, Kaligtasan Ko201d Layunin (Goal) Mula sa mga natutunan mo sa ating aralin, isa sa mga katangian ng mabuting lider ay ang pagkakaroon ng malawak na pang-unawa hinggil sa mga pangyayari sa lipunang kanyang ginagalawan, may may mataas na pagtingin sa kahalagahan ng pagkakaisa at may malasakit sa mga kasapi ng lipunan na kanyang kinabibilangan. Kaya naman inaasahan na makabuo ng mga suhestyon o ambag na makatutulong sa ating mga frontliner na magiting na nakikipaglaban sa COVID19. Gampanin (Role) Ikaw ay itinalagang lider na mangunguna sa pagsasagawa ng mga plano at hakbangin upang matulungan ang mga frontliner sa pagpapadali sa kanilang trabaho kontra COVID19. Mga manunuod (Audience) Mga mamamayan ng syudad na nasasakupan, mga mag-aaral Sitwasyon (Situation) Bilang isang pinuno na hahawak ng organisasyon kontra COVID19, inatasan kang mag-isip ng mga paraan para sa mga mag-aaral na sa maliit na pamamaraan ay makatulong din sa mga frontliner na mapabagal ang paghawa ng virus sa bawat isa. Produkto (Product) Ang mga plano ay isusulat sa 201cspeech bubble201d na makikita sa ibaba ng modyul na ito. *Mga Paraan sa Paggawa ng Speech Bubble: 1. Gamit ang modyul na ibinigay ng guro, maaari mo itong gupitin at idikit sa kwaderno o alinmang maayos na papel. 2. Matapos gupitin at idikit ang 201cAmbag mo, Kaligtasan ko201d dayagram, isulat ang bawat ambag/suhestyon sa speech bubble. 3. Tandaan na ang mga plano na ibibigay ang siyang magliligtas sa mga frontliner natin na matapang na humaharap sa COVID. 4. Ang natapos na 201cSpeech Bubble201d ay ipapaskil sa alinmang site na itatalaga ng guro. Tandaan: Kunan ng malinaw ang iyong gawa upang mabasa ng maayos ng guro at mga kamag-aral ang gawa. Dayagram ng 201cAmbag Mo, Kaligtasan ko201d 201cAmbag mo, Kaligtasan Ko201d

1 min read


Likhain Natin “Ambag mo, Kaligtasan Ko” Layunin (Goal) Mula sa mga natutunan mo sa ating aralin, isa sa mga katangian ng mabuting lider ay ang pagkakaroon ng malawak na pang-unawa hinggil sa mga pangyayari sa lipunang kanyang ginagalawan, may may mataas na pagtingin sa kahalagahan ng pagkakaisa at may malasakit sa mga kasapi ng lipunan na kanyang kinabibilangan. Kaya naman inaasahan na makabuo ng mga suhestyon o ambag na makatutulong sa ating mga frontliner na magiting na nakikipaglaban sa COVID19. Gampanin (Role) Ikaw ay itinalagang lider na mangunguna sa pagsasagawa ng mga plano at hakbangin upang matulungan ang mga frontliner sa pagpapadali sa kanilang trabaho kontra COVID19. Mga manunuod (Audience) Mga mamamayan ng syudad na nasasakupan, mga mag-aaral Sitwasyon (Situation) Bilang isang pinuno na hahawak ng organisasyon kontra COVID19, inatasan kang mag-isip ng mga paraan para sa mga mag-aaral na sa maliit na pamamaraan ay makatulong din sa mga frontliner na mapabagal ang paghawa ng virus sa bawat isa. Produkto (Product) Ang mga plano ay isusulat sa “speech bubble” na makikita sa ibaba ng modyul na ito. *Mga Paraan sa Paggawa ng Speech Bubble: 1. Gamit ang modyul na ibinigay ng guro, maaari mo itong gupitin at idikit sa kwaderno o alinmang maayos na papel. 2. Matapos gupitin at idikit ang “Ambag mo, Kaligtasan ko” dayagram, isulat ang bawat ambag/suhestyon sa speech bubble. 3. Tandaan na ang mga plano na ibibigay ang siyang magliligtas sa mga frontliner natin na matapang na humaharap sa COVID. 4. Ang natapos na “Speech Bubble” ay ipapaskil sa alinmang site na itatalaga ng guro. Tandaan: Kunan ng malinaw ang iyong gawa upang mabasa ng maayos ng guro at mga kamag-aral ang gawa. Dayagram ng “Ambag Mo, Kaligtasan ko” “Ambag mo, Kaligtasan Ko”​

b301294b725de587db682aba5a89f046

Answer:

 \pink{ \rule{1pt}{9000000pt}} ᵃʳᵠᵘᶦᵒˡᵃᵏᵒᵏᵒᵛ¹²³ᵀᴹ

Explanation:


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.