Learning Competency:, *Naipaliliwanag ang pinagmulan ng katutubong sayaw na Cari\xf1osa., *Nailalarawan ang mga kasanayang ginamit sa sayaw na Cari\xf1osa., *Nakasusunod sa mga wastong tuntunin sa pag-iingat sa sarili at sa kapwa., PANUTO: Pagsunod-sunurin ang sumusunod. Isulat mula bilang 1 hanggang bilang 8, 1 1. Pagluhod at Pagpaypay, 2, 2. Pang-aakit sa Tulong ng panyo, 3 3. Taguan at Hanapan sa Panyo, 4. Tatlong Hakbang na may Pagtuturo ng Paa, 5. Taguan at Hanapan sa Abaniko (pamaypay), 6. Talikuran, 7. Pang-aakit, 8. Pagtuturo ng Paa

23 sec read


Learning Competency:


*Naipaliliwanag ang pinagmulan ng katutubong sayaw na Cariñosa.
*Nailalarawan ang mga kasanayang ginamit sa sayaw na Cariñosa.
*Nakasusunod sa mga wastong tuntunin sa pag-iingat sa sarili at sa kapwa.
PANUTO: Pagsunod-sunurin ang sumusunod. Isulat mula bilang 1 hanggang bilang 8
1 1. Pagluhod at Pagpaypay
2
2. Pang-aakit sa Tulong ng panyo
3 3. Taguan at Hanapan sa Panyo
4. Tatlong Hakbang na may Pagtuturo ng Paa
5. Taguan at Hanapan sa Abaniko (pamaypay)
6. Talikuran
7. Pang-aakit
8. Pagtuturo ng Paa​

Answer:

4 Taguan at Hanapan sa Abaniko (pamaypay)

8Pang-aakit

1 Tatlong Hakbang na may Pagtuturo ng Paa

3 Talikuran

7Pang-aakit sa Tulong ng panyo

2Pagtuturo ng Paa

5Pagluhod at Pagpaypay

6Taguan at Hanapan sa Panyo

Explanation:

tama po yan


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.