kung ikaw ay nakapanood sa video na kalakip ng kuwentong binasa, may nahinuha ka bang pagkakaiba sa paraan ng pagkukwento nito?

24 sec read


kung ikaw ay nakapanood sa video na kalakip ng kuwentong binasa, may nahinuha ka bang pagkakaiba sa paraan ng pagkukwento nito?​

Answer:

Oo may nahinuha ako na pagkakaiba sa paraan ng pagkukuwento nito, una ay ang emosyon ng bawat katagang binibitawan sa bawat pangyayari, pangalawa ay ang kung paano inihatid ang kwento sa mga nakikinig nito at ang huli ay ang tono ng pananalita at pagbigkas ng bawat salita sa mga mito. Oo Nakapagbago ito sa aking pananaw ukol sa kuwento, dahil magkaiba ang pagbasa ang pakikinig dahil hindi mo mababatid kung ano ba talaga ang dapat na emosyon at tono kapag binasa mo lang ito ng hindi napanood ang video.

i hape to help


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.