Jiwa wirausaha salah satunya tecermin pada sikap kreatif. Salah satu contoh tindakan yang mencerminkan sikap kreatif adalah…?

12 sec read


Jiwa wirausaha salah satunya tecermin pada sikap kreatif. Salah satu contoh tindakan yang mencerminkan sikap kreatif adalah…?​

B. Membuat Hasil karya dengan barang bekas

Penjelasan:

Karena, jika saat usaha memiliki sikap kreatif ialah Membuat hasil karya dengan barang bekas Dikarenakan membuat karya dengan barang bekas juga merupakan sikap yang kreatif...

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mapel : IPS

Kelas : 8

Kata kunci : Sikap Kreatif


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.