Jika dalam segitiga ABC berlaku AC\xb2 = BC\xb2 + AB\xb2, maka segitiga ABC adalah.., a. segitiga siku-siku di titik A, b. segitiga Siku-siku di titik B, c. segitiga siku-siku di titik C, d.segitiga sama sisi, bantuinn…. jawabannya sama caranya

9 sec read


Jika dalam segitiga ABC berlaku AC² = BC² + AB², maka segitiga ABC adalah..


a. segitiga siku-siku di titik A
b. segitiga Siku-siku di titik B
c. segitiga siku-siku di titik C
d.segitiga sama sisi

bantuinn…. jawabannya sama caranya​

Jawaban:

b.segitiga siku siku di titik


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.