Jawaban beserta caranya ya guys

11 sec read


Jawaban beserta caranya ya guys​

6b6ec5f03f7a76ed4aa62be3ef3753df

Jawaban No 3

v = 4p – 2q

= 4 ( – 1 , – 2 ) – 2 ( – 6 , 1 )

= ( – 4 , – 8 ) – ( – 12 , 2 )

= ( – 4 + 12 , – 8 – 2 )

= ( 8 , – 10 )

|v| = √(8² + (-10)²)

= √(64 + 100)

= √164

= 2√41

Jawaban No 4

m + n

= ( – 5 + ( – 1 ) , 2 + a )

= ( – 6 , 2 + a )

| m + n | = 10

√((-6)² + (2 + a)²) = 10

(-6)² + (2 + a)² = 10²

36 + 4 + 4a + a² = 100

a² + 4a + 40 = 100

a² + 4a – 60 = 0

(x + 10) (x – 6) = 0

x = – 10 atau x = 6


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.