Jangan ngasal jawabnya sertakan langkah langkahnya ,

5 sec read


Jangan ngasal jawabnya sertakan langkah langkahnya


029a94012b3244b7ba8ebeb7a380f81d

Jawaban:

c. 0,0355

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Sebenarnya ini pakai rumus kombinasi dulu.

 =  \frac{20!}{(20 - 12)!12!}  \\  =  \frac{20  \times 19 \times 18 \times 17 \times 16 \times 15 \times 14 \times 13}{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}  \\  = 125970

Ada 125970 kemungkinan, cari kemungkinan 1 kejadian dulu.

= (0,4)¹² ×(0,6)⁸

Peluang 125970 kejadian:

125970 × (0,4)¹²×(0,6)⁸

= 0,03549

= 0,0355


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.