Iwan mengerjakan PR Matematika dan Bahasa Indonesia selama 2 jam 25 menit. Jika Iwan mengerjakan PR Bahasa Indonesia selama 4.020 detik maka Iwan mengerjakan PR Matematika 20262026. menit lebih lama daripada PR Bahasa Indonesia*

11 sec read


Iwan mengerjakan PR Matematika dan Bahasa Indonesia selama 2 jam 25 menit. Jika Iwan mengerjakan PR Bahasa Indonesia selama 4.020 detik maka Iwan mengerjakan PR Matematika ……. menit lebih lama daripada PR Bahasa Indonesia *​

Penjelasan dengan langkah-langkah:

1 menit = 60 detik

1 jam = 60 menit

penyelesaian

4.020 : 60 = 67 menit

67 menit = 1 jam 7 menit

berarti Iwan mengerjakan PR matematika 78 menit lebih lama daripada PR Bahasa Indonesia


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.