Isaisip Panuto: Punan ng tamang sagot ang bawat patlang, Ang mga negatibong epekto ng paggamit at pag-aabuso ng tabako at ay ang pagkakaroon ng chronic liver,kansers, cardiovascular disease, acute alcohol poisoning at Letal alcohol Syndrome. Gayunpman, ang pag-aabuso sa paggamit ng ay nagdudulot ng sakit sa at, yung tamang sagot po pls

12 sec read


Isaisip Panuto: Punan ng tamang sagot ang bawat patlang, Ang mga negatibong epekto ng paggamit at pag-aabuso ng tabako at ay ang pagkakaroon ng chronic liver,kansers, cardiovascular disease, acute alcohol poisoning at Letal alcohol Syndrome. Gayunpman, ang pag-aabuso sa paggamit ng ay nagdudulot ng sakit sa at


yung tamang sagot po pls​

Please please please please


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.