Isaayos ang mga letra upang makabuo ng salita, 1. I A D I N – INDIA, 2. YONASLIMONAS, 3. DHIANG, 4. PESOY, 5. TEEUTS

6 sec read


Isaayos ang mga letra upang makabuo ng salita


1. I A D I N – INDIA
2. YONASLIMONAS
3. DHIANG
4. PESOY
5. TEEUTS

2.NASYONALISMO

3.ewan

4. Yosep

5. magbasa ka sa module mo


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.