Igawa ng paglalarawang paghahambing ang puno at ang tao. Basahin muna ang mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Tumbasan ito ng katulad na mga pangyayari sa buhay ng isang puno o halaman. Gayahin ang unang bilang.

9 sec read


Igawa ng paglalarawang paghahambing ang puno at ang tao. Basahin muna ang mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Tumbasan ito ng katulad na mga pangyayari sa buhay ng isang puno o halaman. Gayahin ang unang bilang.​

264235a82fc5e28d349166366be4569c

Answer:

ุุุุุุุุุุุุDikopo alam sorry


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.