I-Panuto: Pagpangkatin ang mga salita na nasa loob ng kahon na magkakaugnay at ipaliwanag ang kahulugan ng mga ito sa pagpipilian sa ibaba., Mga Salita inosente , tunay. kapos, inosente. , musmos. wagas, kulang, busilak. dahop, bata, Paliwanag , a, hindi sapat. b. walang bahid , c. walang buhay. d. walang malay , Pangkat A , Paliwanag – , Pangkat B: , Paliwanag – , Pangkat C: , Paliwanag –

15 sec read


I-Panuto: Pagpangkatin ang mga salita na nasa loob ng kahon na magkakaugnay at ipaliwanag ang kahulugan ng mga ito sa pagpipilian sa ibaba.


Mga Salita inosente
tunay. kapos
inosente.
musmos. wagas
kulang
busilak. dahop
bata

Paliwanag
a, hindi sapat. b. walang bahid
c. walang buhay. d. walang malay

Pangkat A
Paliwanag –

Pangkat B:
Paliwanag –

Pangkat C:
Paliwanag -​

Answer:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz now i know the abc next time want you sing wiht me


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.