Hitung PH dari 0,01 M larutan H\xb2 SO2074

10 sec read


Hitung PH dari 0,01 M larutan H² SO⁴​

2-Log 2

Diketahui:

  • Valensi Asam(a) = 2
  • M asam = 0,01 M

Ditanyakan:

pH larutan =___?

H+ :

= a×M asam

= 2 ×0,01 M

= 0,02 M

= 2×10-²M

pH

= -Log H+

= -Log 2×10-²

= – (Log 2+ Log 10‐²)

= -2 Log 2 – Log 10-²

= 2- Log 2

jadi, besar pH dari larutan tersebut adalah 2-Log 2


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.