Hanay A, 1. Aborsyon , 2. Alkoholismo , 3. Paggamit ng ipinagbabawal na gamot , 4. Pagpapatiwakal , 5. Mercy Killing o euthanasia, Hanay B , A. Ito ay pagpapalaglag ay ang pag-aalis ng fetus o sanggol sa sinapupunan ng ina. , B. Ito ay ang labis na pagkunsumo ng alak. , C. Ito ang sinasabing kalimitang ugat ng krimen sa lipunan. , D. Ito ay tumutukoy sa sadyang pagkitil ng isang tao sa sarili niyang buhay na ayon sa kaniyang sariling kagustuhan E. Ito ay isang Gawain kung saan napadadali ang kamatayan ng isang taong may matindi at wala nang lunas ang karamdaman

23 sec read


Hanay A


1. Aborsyon
2. Alkoholismo
3. Paggamit ng ipinagbabawal na gamot
4. Pagpapatiwakal
5. Mercy Killing o euthanasia

Hanay B

A. Ito ay pagpapalaglag ay ang pag-aalis ng fetus o sanggol sa sinapupunan ng ina.
B. Ito ay ang labis na pagkunsumo ng alak.
C. Ito ang sinasabing kalimitang ugat ng krimen sa lipunan.
D. Ito ay tumutukoy sa sadyang pagkitil ng isang tao sa sarili niyang buhay na ayon sa kaniyang sariling kagustuhan E. Ito ay isang Gawain kung saan napadadali ang kamatayan ng isang taong may matindi at wala nang lunas ang karamdaman​

Answer:

1.d

2.a

3.c

4.

5.e

Explanation:

yan po sagot ng matatalino kagaya ko matalino hind kagaya nyo mga bo.bo


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.