Gelas seperti gambar berikut diisi air sebanyak 1.540 liter. Volume gelas yang tidak berisi air adalah liter.

6 sec read


Gelas seperti gambar berikut diisi air sebanyak 1.540 liter. Volume gelas yang tidak berisi air adalah liter.​

210237dc7259af94ec0b75470f9d45b9

V = π x r² x t

= ²²/⁷ x 7² x 20

= 3.080 liter

= Vt – V.air

= 3.080 – 1.540

= 1.540 liter A


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.