Gawain sa Pagkatuto Bilangl Panuto Mula sa iyong natutuhan sa binasa, magbigay ng apat (4) na konsepto o imponnasyon na naglalarawan sa salitang nasyonalismo Gawin ito sa iyong sagutang papel NASYONALISMO 143

23 sec read


Gawain sa Pagkatuto Bilangl Panuto Mula sa iyong natutuhan sa binasa, magbigay ng apat (4) na konsepto o imponnasyon na naglalarawan sa salitang nasyonalismo Gawin ito sa iyong sagutang papel NASYONALISMO 143​

Answer:

Ang Nasyonalismo ay isang pagkilos ng mga tao ng isang bansa para makamit ang kalayaan at self determination. Maaaring tumukoy rin ang Nasyonalismo sa pagkakaroon NG konsepto ng bansa nasyon o pambansang pagkakakilanlan na nakabatay sa pagkakahalintulad ng pinanggalingan, etsinidad, kultur a, at wika. Ang Nasyonalismo ay tungkol sa kakayahan ng isang bansa para sa pamahalaan ang ka niyang lipunan kung saan maroon itong sariling Estado na siyang namamahala sa kaniyang ugnayan panloob at panlabas

Hope it helps


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.