Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Isulat sa kuwaderno kung paano nabago ang unang salita upang mabuo ang panalawang salita., 1. tabo – tabi ________________________________, 2. tawag – tawad ________________________________, 3.bawas – bawang _________________________________, 4. luhod – lunod _________________________________, 5. basa – balsa _____________________________________, 6. pata – patak ________________________________, 7. sando – sandok ________________________________, 8. ballot – salot ________________________________, 9. kulay – buhay ________________________________, 10. pula – punla ________________________________, Good afternoon po.

28 sec read


Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Isulat sa kuwaderno kung paano nabago ang unang salita upang mabuo ang panalawang salita.


1. tabo – tabi ________________________________
2. tawag – tawad ________________________________
3.bawas – bawang _________________________________
4. luhod – lunod _________________________________
5. basa – balsa _____________________________________
6. pata – patak ________________________________
7. sando – sandok ________________________________
8. ballot – salot ________________________________
9. kulay – buhay ________________________________
10. pula – punla ________________________________

Good afternoon po.

Answer:

1. pinalitan ang letra sa huli ng salita

2. pinalitan ang letra sa huli ng salita

3. dinagdagan ang letra sa huli ng salita

4. pinalitan ang letra sa gitna ng salita

5. dinagdagan ang letra sa gitna ng salita

6. dinagdagan ang letra sa huli ng salita

7. dinagdagan ang letra sa huli ng salita

8. pinalita ang letra sa una ng salita

9. pinalitan ang letra sa una at gitna ng salita

10. dinagdagan ang letra sa gitna ng salita

Explanation:

ganyan ba?

ganyan din kasi samin


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.