Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 Bilang mag-aaral sa ikaanim na baitang, isulat ang iyong argumento tungkol sa” face to face classes”, New ba ay sang-ayon o hindi sumasang-ayon sa usaping ito? Isulat ang iyong katwiran tungkol dito.

13 sec read


Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 Bilang mag-aaral sa ikaanim na baitang, isulat ang iyong argumento tungkol sa” face to face classes”, New ba ay sang-ayon o hindi sumasang-ayon sa usaping ito? Isulat ang iyong katwiran tungkol dito.​

Answer:

sasang ayon ako, dahil di namin mashadong niintindihan ang mga tanong sa aming mga modules at gusto na den naming makalabas ng bahay.

sana nakatulong


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.