Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang inyong sagot sa iyong papel. 1. Sino ang pangunahing tauhan sa parabula? 2. Bakit ubasan ang tagpuan sa parabula? 3. Kung isa ka sa mga manggagawang maghapon nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw ngunit ang tinanggap na upa ay kapareho rin ng isang oras lamang nagtrabaho, magrereklamo ka rin ba? Bakit? 4. Kung isa ka naman sa mga mangagagawa na tumanggap ng parehong upa kahit kulang ang oras mo sa paggawa, ano ang mararamdaman mo? Pangatwiranan. 5. Suriin ang pahayag ng isang pangkat ng mangagawa sa parabula, 201cIsang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw, bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?” Sa iyong pagsusuri, anong mabuting asal ang nawawala sa pangkat ng manggagawang maysabi nito? Pangatwiranan. 6. Kung ikaw ang may-ari ng ubasan, pare-pareho rin ba ang upa na ibibigay mo sa mga manggagawa? Bakit?

1 min read


Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang inyong sagot sa iyong papel. 1. Sino ang pangunahing tauhan sa parabula? 2. Bakit ubasan ang tagpuan sa parabula? 3. Kung isa ka sa mga manggagawang maghapon nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw ngunit ang tinanggap na upa ay kapareho rin ng isang oras lamang nagtrabaho, magrereklamo ka rin ba? Bakit? 4. Kung isa ka naman sa mga mangagagawa na tumanggap ng parehong upa kahit kulang ang oras mo sa paggawa, ano ang mararamdaman mo? Pangatwiranan. 5. Suriin ang pahayag ng isang pangkat ng mangagawa sa parabula, “Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw, bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?” Sa iyong pagsusuri, anong mabuting asal ang nawawala sa pangkat ng manggagawang maysabi nito? Pangatwiranan. 6. Kung ikaw ang may-ari ng ubasan, pare-pareho rin ba ang upa na ibibigay mo sa mga manggagawa? Bakit?​

252a1ae7880fdec0ab8d14c7c4722f6e

Answer:

MAF. Bumuo ka ng isang multimedia campaign o kampanya tungo sa kamalayang panlipunan gamit ang multimedia na maglalahad sa isang suliraning kinasasangkutan ng kabataan ng inyong barangay at mga paraan upang masolusyunan ang mga ito.Bumuo ka ng isang multimedia campaign o kampanya tungo sa kamalayang panlipunan gamit ang multimedia na maglalahad sa isangNalalapit na ang Social Awareness campaign na tatampok ng mga likhang-sining tumatalakay mga suliraning panlipunang lahat kinasasangkutan ng kabataan. Bukas ang patimpalak sa at hinihikayat ang mga barangay na lumahok dahil sa tampok na paksa. Nakita ng pamunuan ng inyong barangay ang oportunidad ng naturang patimpalak sa pagpapaigting ng responsibilidad at paninindigan ng kabataan sa inyong baranggay. Ikaw ang pinili ng barangay na maging kinatawan sa MAF. Bumuo ka ng isang multimedia campaign o kampanya tungo sa kamalayang panlipunan gamit ang multimedia na maglalahad sa isang suliraning kinasasangkutan ng kabataan ng inyong barangay at mga paraan upang masolusyunan ang mga ito.


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.