Gawain sa pagkatuto 1:Isulat ang taking sagot. Isulat sa iyong sagutang papel, 1.100\xd79, 2.602×90, 3.60\xd77, 4.700\xd750, 5.500\xd760

4 sec read


Gawain sa pagkatuto 1:Isulat ang taking sagot. Isulat sa iyong sagutang papel


1.100×9
2.602×90
3.60×7
4.700×50
5.500×60​

Answer:

  1. 900
  2. 54,180
  3. 420
  4. 35,000
  5. 30,000

Step-by-step explanation:

Hope its help


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.