Gawain 7: Handa na ba ako? Panuto: Piliin sa kahon ang iyong sagot. Isulat sa inialaang patlang ang iyong napiling sagot. , _________________1. Pinag-uusapan sa magasin na ito ay tungkol sa buhay ng kalalakihan, mga kinahihiligan sa buhay lalung-lalo na sa pag-ibig. , _________________2. Isang magasin para sa mga abalang ina o nanay na tumutulong sa kanilang gawin ang kanilang responsibilidad bilang isang maybahay. , _________________3. Magasin para sa taong may negosyo o nais magtayo ng negosyo. , _________________4. Ipinapakita sa magasin na ito ang tungkol sa mga gadgets. Mga patok na gadgets at paano ito magagamit ng pangmatagalan. _________________5. Ito ay nagbibigay pansin sa kagustuhan at suliranin ng mga kabataan at ito ay gawa pa sa batang manunulat., _________________6. Ang magasin na ito ay tumatalakay sa kinaaaliwan ng kababaihan. Nagsisilbing gabay upang maliwanagan ang kababaihan tungkol sa mga , pinakaminit na isyu sa kalusugan, kagandahan at kultura., _________________7. Ang magasin na ito ay tungkol sa Showbiz!. , _________________8. Ito ay tungkol sa fashion, mga pangyayari at isyu hinggil sa kagandahan ng lahat. , _________________9. Ang magasin na ito ay tungkol sa kaulusugan ng kalalakihan, kung paano nila mapapanatili ang pagiging malusog., _________________10. Isa itong grapikong midyum na ang mga salita at larawan ay ginagamit.

43 sec read


Gawain 7: Handa na ba ako? Panuto: Piliin sa kahon ang iyong sagot. Isulat sa inialaang patlang ang iyong napiling sagot.


_________________1. Pinag-uusapan sa magasin na ito ay tungkol sa buhay ng kalalakihan, mga kinahihiligan sa buhay lalung-lalo na sa pag-ibig.

_________________2. Isang magasin para sa mga abalang ina o nanay na tumutulong sa kanilang gawin ang kanilang responsibilidad bilang isang maybahay.

_________________3. Magasin para sa taong may negosyo o nais magtayo ng negosyo.

_________________4. Ipinapakita sa magasin na ito ang tungkol sa mga gadgets. Mga patok na gadgets at paano ito magagamit ng pangmatagalan. _________________5. Ito ay nagbibigay pansin sa kagustuhan at suliranin ng mga kabataan at ito ay gawa pa sa batang manunulat.

_________________6. Ang magasin na ito ay tumatalakay sa kinaaaliwan ng kababaihan. Nagsisilbing gabay upang maliwanagan ang kababaihan tungkol sa mga

pinakaminit na isyu sa kalusugan, kagandahan at kultura.
_________________7. Ang magasin na ito ay tungkol sa Showbiz!.

_________________8. Ito ay tungkol sa fashion, mga pangyayari at isyu hinggil sa kagandahan ng lahat.

_________________9. Ang magasin na ito ay tungkol sa kaulusugan ng kalalakihan, kung paano nila mapapanatili ang pagiging malusog.

_________________10. Isa itong grapikong midyum na ang mga salita at larawan ay ginagamit.

207eafe0d03afb41dabfa606776917b7

Answer:

wait please charge ko lang laptop, comment ko nalang dito yung sagot sayang kasi points e


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.