Gawain 3: Isapuso PT Panuto: Tukuyin kung alin sa mga sumusunod ang mga karaniwang paalala na iyong nakikita sa inyong barangay at isulat ito sa iyong kuwaderno. Ipaliwanag kung paano nakatutulong ang mga paalalang ito sa pangangalaga ng kalikasan., \xd7 BAWAL MAGTAPON NG BASURA SA ILOG , \xd7 BAWAL MAGPUTOL NG PUNO \xd7 \xd7 \xd7 \xd7 \xd7 \xd7 CONSERVE WATER

19 sec read


Gawain 3: Isapuso PT Panuto: Tukuyin kung alin sa mga sumusunod ang mga karaniwang paalala na iyong nakikita sa inyong barangay at isulat ito sa iyong kuwaderno. Ipaliwanag kung paano nakatutulong ang mga paalalang ito sa pangangalaga ng kalikasan.


× BAWAL MAGTAPON NG BASURA SA ILOG
× BAWAL MAGPUTOL NG PUNO × × × × × × CONSERVE WATER​

Answer:

Mag ingat sa pagtawid

Explanation:

Kase ito ay makakatulong sa pamamagitan ng sign na ito sa salita ito ay mababasa nila at ito ay makakatulong sa pamamagitan ng kanilang pagiingat dahil sa nakita nila o nabasa na salita


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.