For item no. 2-5, refer to the given wave diagram to answer the question below. A. B. m 2. Which wave has a high frequency? 3. Which wave has a lower frequency? 4. Which wave form high pitch sound? 5. Which wave form low pitch sound?

15 sec read


For item no. 2-5, refer to the given wave diagram to answer the question below. A. B. m 2. Which wave has a high frequency? 3. Which wave has a lower frequency? 4. Which wave form high pitch sound? 5. Which wave form low pitch sound?​

Answer:

Which wave has a high frequency
Answer:B

Which wave has a lower frequency
Answer:A

Which wave form high pitch sound
Answer:B
which wave form low pitch sound
Answer:B

Explanation:

Make m brainliest


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.