Filipino Week 3 and 4 1. Panuto: Manood ng isang balita tungkol sa Covid-19. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. sag, 1. Ano ang paksa ng iyong napanood na balita? 19. , 2. Saan naganap ang balitang iyong napanood? ka ht , 3. Sinu-sino ang mga taong nabanggit sa balita? ta

10 sec read


Filipino Week 3 and 4 1. Panuto: Manood ng isang balita tungkol sa Covid-19. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. sag


1. Ano ang paksa ng iyong napanood na balita? 19.

2. Saan naganap ang balitang iyong napanood? ka ht

3. Sinu-sino ang mga taong nabanggit sa balita? ta​

e9b9cb404ddc98cc8cf65ec8f26e0cad

Answer:

1 mabuti

2 tv patrol

3 kami


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.